El Koalaren Opá-ren euskarazko bertsioa

nire lehengusina Saioak pasata...

Attá

Attá, inbiu txabolá
bertan sartzeko
oilotxu ta txitatxuk.

Attá, inbiu txabolá
bertan sartzeko
epertxu ta txoritxuk.

Attá, inbiu txabolá
bertan sartzeko
makera ta txarritxuk.

Attá, inbiu
txabolá
bertan sartzeko
biorra ta zalditxuk.

Lagundukotzut motorraz,
ta Ranrroberra pintetan,
ta patatak ataten,
ta gurusun gustien.

Baia entzun eixu
Attá, inbiu txabolá
bertan sartzeko
oilotxu ta txitatxuk.

Attá, inbiu txabolá
attá mesedez
itxi eiten txabola.

Badekoaz tabloiak, badekoaz oholak, teilatue eitteko
uralitak ostu dodaz, txabolatxu
eitteko gogoak sobran dodaz, Attá domekan hasteko
potroak be
badekodaz.

Attá inbiu txabolá
bertan sartzeko
koneju ta kumetxuk.

Attá, inbiu txabolá
bertan sartzeko
txakurre ta txakurtxuk.

Attá, inbiu txabolá

bertan sartzeko
atxur ta sardakakok.

Attá, inbiu txabolá
attá mesedez
itxi eiten txabola.

Lagundukotzut bedarretan,
lagundukotzut
iñerréagaz,
lagundukotzut danean,
gurusun gustien.

Baie entzun eixu,
Attá, inbiu txabolá
bertan sartzeko
ahuntze ta antxumetxuk.

Attá, inbiu txabolá
bertan sartzeko
makera ta txarritxuk. (kurrin, kurrin!!)

Attá, inbiu txabolá
attá mesedez
itxi eiten txabola.

Attá, inbiu txabolá
Goikosologaneko Txakilletrokapean inbiu txabolá inbiu
txabolá.

Attá!
Attá!
Attatxu!
Inbiu txabola!